2017

Studievoormiddag FAMIFED "De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag - het begrip non take-up"

24-11-2017 Donderdag 23 november organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn vierde studievoormiddag over kinderen met een domicilie in België die geen Belgische kinderbijslag ontvangen. Volgens cijfers van FAMIFED zijn er tussen 5.000 en 11.000 kinderen onder de 18 jaar met een domicilie in België die geraakt worden door het fenomeen non take-up. Een honderdtal experten uit de sector, onderzoekers, verenigingen maar ook OCMW's van verschillende gemeentes, bogen zich over dit onderwerp.

"De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!": het activiteitenverslag van FAMIFED in beelden ...

30-08-2017 2016 stond bij FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in het teken van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag (6,36 miljard euro) beheren, kinderbijslag aan meer dan 1.623.413 gezinnen betalen, 65 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen en 1.068 medewerkers, waarvan bijna 51% dossierbeheerders. Terugblik op een jaar waarvan elke dag de gezinnen centraal stonden.

Studievoormiddag FAMIFED "Kinderbijslag voor eenoudergezinnen"

16-06-2017 Donderdag 15 juni organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn derde studievoormiddag. Een honderdtal experten uit de sector, onderzoekers, verenigingen en OCMW's van verschillende gemeenten bogen zich over het belang van de kinderbijslag voor de eenoudergezinnen. In België leven meer dan 542.000 kinderen in een eenoudergezin (cijfer van FAMIFED). Velen van hen bevinden zich in een sociaal kwetsbare situatie.

Ontmoeting FAMIFED met CAF Noord-Frankrijk

07-06-2017 Het kinderbijslagfonds van Noord-Frankrijk (CAF du Nord) bezocht FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Het doel was dubbel: enerzijds de communicatie over kinderbijslag tussen Frankrijk en België versterken, anderzijds de website CAFPRO voorstellen die de gegevensuitwisseling met professionelen uit die sector vereenvoudigt. 

Kinderbijslag verschillend per regio

2017-06-01 In mei 2017 is de spilindex overschreden wat betekent dat de sociale uitkeringen, waaronder kinderbijslag, geïndexeerd worden in juni 2017. De Vlaamse Gemeenschap past de indexering echter niet toe. Gezien kinderbijslag in België sinds 1 juli 2014 een regionale bevoegdheid is, zullen de kinderbijslagfondsen, in naam van de deelentiteiten, afwijkende bedragen gezinsbeslag uitkeren. Het verschil gaat de eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling van de kinderbijslag van juni op 30 juni (publieke sector) en 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen).

Experten van FAMIFED ontmoeten professionelen die werken met kwetsbare gezinnen

29-05-2017 In mei en juni, organiseert FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, in heel België infosessies over het thema gewaarborgde gezinsbijslag. Het agentschap is als enige instelling bevoegd voor de uitbetaling van deze gezinsbijslag die wordt uitbetaald aan 11 888 gezinnen (december 2016). In 2016 betaalde België voor 67 miljoen euro aan gewaarborgde gezinsbijslag uit. Ter info, in 2016 werd in totaal 6,4 miljard euro kinderbijslag uitbetaald aan 1,5 miljoen rechthebbende gezinnen. De sessies zijn bedoeld voor iedereen die professioneel in aanraking komt met de meest kwetsbare gezinnen.

Nuancering betreffende de kinderbijslag van de studenten aan het VTI Hasselt

20-01-2017 De foutieve uitwisseling van administratieve documenten tussen het VTI, Vrij Technisch Instituut Hasselt, en de Vlaamse Gemeenschap, leidde ertoe dat de kinderbijslag van een aantal studenten (schijnbaar) werd stopgezet. FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, heeft de administratieve fout opgemerkt en zorgt ervoor dat de gezinnen hun kinderbijslag van de maand januari zonder onderbreking ontvangen.