Focusstudies 2016

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening

Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren is het bedrag van die bijslag en de populatie rechtgevende kinderen meermaals gewijzigd. De laatste belangrijke aanpassing werd in mei 2003 doorgevoerd. Uit de studie blijkt dat in
december 2015 het aantal kinderen met een aandoening 60.332 bedroeg, ofwel 2,37 % van alle rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar.

Omslag focusstudie

Besteding van de kinderbijslag

Uit deze studie blijkt dat 23 % van de gezinnen, die de kinderbijslag in juli 2014 door FAMIFED uitbetaald kregen, moeilijk rondkomen met het beschikbare gezinsinkomen. Ongeveer de helft beschikt niet over de mogelijkheid om een onverwachte uitgave van € 900 te doen. De kinderbijslag vormt dus voor veel gezinnen een belangrijk onderdeel van het beschikbare gezinsinkomen. De meesten beweren dan ook het kindergeld meestal te besteden aan algemene huishoudkosten zoals de woning, de voeding en de kledij. Andere vaak genoemde uitgaveposten zijn de schoolkosten, de medische kosten en het zakgeld voor de kinderen.