Demografisch Verslag - Statistische reeksen

Jaarlijks publiceert de RKW een demografisch verslag dat de balans opmaakt van de tendensen binnen het kinderbijslagstelsel, doorgaans over een periode van tien jaar.

Omslag statistieken

Statistische reeksen 2000-2010 (Editie 2011)

Dit verslag is gebaseerd op de tellingen op 31 december van de jaren 2000 tot 2010. De resultaten worden voorgesteld in de vorm van tijdreeksen.

Omslag statistieken

Demografisch Verslag (Editie 2008) - Statistische reeksen 1998-2008

Dit verslag is gebaseerd op de tellingen op 31 december van de jaren 1998 tot 2008. De resultaten worden voorgesteld in de vorm van tijdreeksen.

Omslag statistieken

Demografisch Verslag (Editie 2007) - Statistische reeksen 1996-2006

Dit verslag is gebaseerd op de tellingen op 31 december van de jaren 1996 tot 2006. De resultaten worden voorgesteld in de vorm van tijdreeksen.

Omslag statistieken

Demografisch Verslag (Editie 2004) - Statistische reeksen 1993-2003

Dit verslag is gebaseerd op de tellingen op 31 december van de jaren 1993 tot 2003. De resultaten worden voorgesteld in de vorm van tijdreeksen.

Omslag statistieken

Demografisch Verslag (Editie 2003) - Statistische reeksen 1992-2002

Dit verslag is gebaseerd op de tellingen op 31 december van de jaren 1992 tot 2002. De resultaten worden voorgesteld in de vorm van tijdreeksen.

Omslag statistieken

Vijf generaties kinderbijslag (1930-2005)

De editie 2005 van het Demografisch Verslag is een bijdrage aan de viering van het 75-jarig bestaan van de kinderbijslag, op 24 november 2005. Deze studie schetst de evolutie die de kinderbijslag en de begunstigden ervan gekend hebben sinds het ontstaan van de regeling met de wet van 4 augustus 1930. De studie toont aan dat in de loop van het 75-jarig bestaan van het stelsel zowel het aantal rechtgevende kinderen als het aantal bijslagtrekkende gezinnen en het aantal rechthebbenden sterk is toegenomen en illustreert het sterke solidariteitsprincipe van het stelsel.