Geografische spreiding

De statistiek "Geografische spreiding" maakt een analyse van de geografische verdeling van de kinderbijslag in het stelsel van de werknemers.

Vanaf 2015 werd de Geografische spreiding opgenomen in het Statistisch overzicht. De tabellen bevinden zich in het het deel Gedetailleerde gegevens, de analyse bevindt zich in het tweede deel Analyse.

Omslag Statistieken

Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2014

De 'Geografische spreiding van de kinderbijslag' geeft de verdeling weer volgens woonplaats van het aantal gezinnen en kinderen waaraan kinderbijslag betaald is in december 2014. Zowel de algemene regeling voor werkenden en gelijkgestelden als de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag komen aan bod. Het belangrijkste deel van deze publicatie is een uitgebreid statistisch overzicht dat een gedetailleerd beeld geeft van de verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen en de rechtgevende kinderen zowel op arrondissementsniveau als per gewest. Daarnaast worden de verschillende gewesten met elkaar vergeleken aan de hand van een aantal variabelen zoals schaal, rang en leeftijd van het kind.

Omslag Statistieken

Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2013

Deze statistiek geeft per gewest en arrondissement, een overzicht van het aantal rechtgevende kinderen en gezinnen in het kinderbijslagstelsel voor werknemers en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag op 31 december 2013. De focus wordt gelegd op de evoluties in de verschillende gewesten van belangrijke kenmerken van de kinderbijslag zoals de uitgekeerde schaal, de rang en de leeftijd van de rechtgevende kinderen. Ten slotte wordt een raming besproken van alle rechtgevende kinderen (dus ook deze in het stelsel van de overheid en het stelsel van de zelfstandigen) voor de verschillende entiteiten die bevoegd zijn voor de kinderbijslag vanaf 1 juli 2014.

Omslag Statistieken

Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2011

Deze statistiek geeft de resultaten van de geografische spreiding van de kinderbijslag op 31december 2011.

Omslag Statistieken

Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2010

Deze statistiek geeft de resultaten van de geografische spreiding van de kinderbijslag op 31december 2010.

Omslag Statistieken

Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2008

Deze statistiek geeft de resultaten van de geografische spreiding van de kinderbijslag op 31december 2007.