Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin

Om de twee jaar maakt de RKW een statistiek op van het aantal gezinnen van vreemde nationaliteit dat in België verblijft en een recht op kinderbijslag geopend heeft binnen het werknemersstelsel.

Vanaf 2015 werd deze studie geïntegreerd in het Statistisch overzicht. De tabellen bevinden zich in het het deel Gedetailleerde gegevens, de analyse bevindt zich in het tweede deel Analyse.

Omslag statistieken

Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - 2013

Deze statistiek telt het aantal rechthebbenden van vreemde nationaliteit die met hun gezin in België wonen in de werknemersregeling op 31 december 2013, en ook het aantal rechtgevende kinderen van die rechthebbenden. Eerst wordt de evolutie van de globale effectieven ten opzichte van de vorige telling bestudeerd, maar ook vanaf het begin van de tellingen in 1977. Vervolgens wordt gedetailleerde informatie gegeven over de evolutie van de effectieven van de voornaamste landen van oorsprong en die van de effectieven van de nieuwe Lidstaten van de Europese Unie. Het laatste deel van de studie is gewijd aan de gewaarborgde gezinsbijslag voor rechthebbenden van vreemde nationaliteit.

Omslag statistieken

Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Telling 2011

Deze statistiek telt het aantal rechthebbenden van vreemde nationaliteit die met hun gezin in België wonen in de werknemersregeling op 31 december 2011, en ook het aantal rechtgevende kinderen van die rechthebbenden. Eerst wordt de evolutie van de globale effectieven ten opzichte van de vorige telling bestudeerd, maar ook vanaf het begin van de tellingen in 1977. Vervolgens wordt gedetailleerde informatie gegeven over de evolutie van de effectieven van de voornaamste landen van oorsprong en die van de effectieven van de nieuwe Lidstaten van de Europese Unie. Het laatste deel van de studie is gewijd aan de gewaarborgde gezinsbijslag voor personen van vreemde nationaliteit.

Omslag statistieken

Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Telling 2010

Deze tweejaarlijkse statistiek telt het aantal rechthebbenden van vreemde nationaliteit die met hun gezin in België verblijven op 31 december 2009, evenals hun rechtgevende kinderen binnen het werknemersstelsel. Daarbij wordt zowel de evolutie van de aantallen tegenover de vorige telling als de evolutie sinds het begin van de tellingen in 1977 onderzocht. Daarnaast komen ook de evoluties van de verschillende landen afzonderlijk aan bod. Zo wordt onder meer gekeken naar de vijf meest voorkomende nationaliteiten en naar de aantallen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Het laatste deel focust op de gewaarborgde gezinsbijslag voor personen met een vreemde nationaliteit.

Omslag statistieken

Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Tellingen 2008

Deze statistiek geeft de evolutie van de rechthebbenden en de rechtgevende kinderen van vreemde nationaliteit ten opzichte van de vorige telling, maar ook sinds het begin van de tellingen in 1977. Daarnaast komen de specifieke ontwikkelingen volgens de belangrijkste landen van oorsprong aan bod en worden de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie onder de loep genomen. Ten slotte volgt een analyse van de gegevens met betrekking tot personen van vreemde nationaliteit in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag.

Omslag statistieken

Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Tellingen 2006

Deze statistiek beschrijft het aantal rechthebbenden van niet-Belgische nationaliteit die in België verblijven met hun kinderen en recht hebben op kinderbijslag binnen de werknemersregeling. De statistiek geeft zowel een statistische beschrijving als een overzicht van de evolutie van de rechthebbenden en de rechtgevende kinderen van vreemde nationaliteit.

Omslag statistieken

Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Tellingen 2004

Deze statistiek beschrijft het aantal rechthebbenden van niet-Belgische nationaliteit die in België verblijven met hun kinderen en recht hebben op kinderbijslag binnen de werknemersregeling. De statistiek geeft zowel een statistische beschrijving als een overzicht van de evolutie van de rechthebbenden en de rechtgevende kinderen van vreemde nationaliteit.