Statistieken per kinderbijslagfonds

In deze statistieken worden de kinderbijslagfondsen voor werknemers met elkaar vergeleken op basis van een aantal socioprofessionele, demografische en geografische indicatoren.

Vanaf 2015 zijn alle gegevens met betrekking tot de verschillende kinderbijslagfondsen in de vorm van een tabel opgenomen in het Statistisch overzicht - Gedetailleerde gegevens

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds 2014

Deze studie analyseert de verschillende kinderbijslagfondsen op basis van een aantal socioprofessionele, demografische, geografische en financiële kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen deze kinderbijslagfondsen in kaart. Deze editie omvat alle sectoren van de kinderbijslag, daardoor onderscheidt ze zich van alle voorgaande, die enkel betrekking hadden op het stelsel van de werknemers. Er wordt per kinderbijslagfonds een profiel opgesteld aan de hand van verschillende parameters en voor elk van deze parameters wordt er een rangschikking van de fondsen gemaakt. Een uitgebreide bijlage schetst de algemene tendensen, de afwijkende waarden en zelfs de atypische profielen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds 2013

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds 2012

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds 2010

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds 2011

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2010

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2009

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2008

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2007

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2006

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Omslag Statistieken

Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2005

Deze studie analyseert de statistieken van de verschillende kinderbijslagfondsen volgens een aantal socioprofessionele kenmerken en brengt de verschillen en de gelijkenissen tussen die kinderbijslagfondsen in kaart. Door de fondsen op een aantal parameters te vergelijken, wordt per fonds een profiel opgesteld. Een uitgebreide bijlage schetst de evolutie van het aantal kinderen en gezinnen binnen de verschillende fondsen.

Demografische statistieken per kinderbijslagfonds - Dienstjaar 2002

In deze studie worden de demografische gegevens per kinderbijslagfonds in de werknemersregeling onderzocht. De studie omvat twee bijlagen die alle statistische gegevens per fonds geven in de vorm van tabellen. De eerste betreft de evoluties sinds 1992, de tweede de ruwe gegevens op 31 december 2002.