Focusstudies 2011

Omslag focusstudie

Focus 2011-1: De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers

Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, betaalt het 'kinderbijslagstelsel voor werknemers' niet enkel kinderbijslag voor kinderen van actieve werknemers, maar ook voor kinderen van werklozen, zieken, invaliden, gepensioneerden, eenoudergezinnen en overleden werknemers. Die gezinnen bevinden zich vaak in een kwetsbare situatie. Daarom kunnen zij een 'sociale toeslag' krijgen op hun kinderbijslag. Daarover gaat deze focusstudie.

Omslag focusstudie

Focus 2011-2: De evolutie van de gemiddelde maandelijkse kinderbijslag in het stelsel voor werknemers van 1997-2010

Deze focusstudie analyseert hoe de maandelijkse kinderbijslag per rechtgevend kind geëvolueerd is tussen 1997 en 2010. Ontvangt een kind in 2010 per maand gemiddeld meer of minder kinderbijslag in vergelijking met 1997? Dat is de vraag die centraal staat in deze studie. Daarnaast is er in de studie ook aandacht voor de budgettaire impact van besparingsmaatregelen, zoals de halvering van de leeftijdsbijslag en sociale maatregelen zoals de jaarlijkse bijslag en de eenouderpremie.