Provinciale bureaus (volgens woonplaats)

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Vastbenoemd en contractueel personeel bij

 • Ambasssade van de Verenigde Staten
 • Nederlandstaligen bij Belgacom et B-Post
 • HORECA
 • NMBS

Artiestenstatuut (SMART)

Huispersoneel

Contractueel persoon bij

 • ACTIRIS
 • Agence Wallonne des Télécommunications
 • Belgocontrol
 • BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij)
 • BIAC
 • CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest )
 • Comité P
 • Comité I
 • DOSZ
 • FAO (Fonds voor Arbeidsongevallen)
 • FBZ (Fonds voor Beroepsziekten)
 • Franstaligen bij Belgacom
 • Franstaligen bij B-Post
 • FOREM
 • Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO
 • HVW
 • IFAPME
 • Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle
 • Koninklijke Schenking
 • NAR (Nationale Arbeidsraad)
 • Nationale Arbeidsraad
 • RIZIV
 • RJV
 • RSVZ
 • RSZPPO
 • RVP
 • SWL (Société Wallonne du Logement)
 • VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

Speciale contracten

ACS, PTP, PRIME, PFI, APE

Invalide kinderen

Jonger dan 25 en zwanger

Invalide ouders

Ze worden betaald door de FOD Sociale Zekerheid. 

Werklozen bij

 • Activiteiten in het buitenland
 • EEG
 • Elke werkgever hierboven vernoemd
 • Huispersoneel
 • Onderwijs (langer dan 6 maanden werkloos)
 • RTBF
 • Studies
 • Werk bij een Ministerie 
 • Zelfstandigenstatuut

Gepensioneerde of weeskind van een oud-werknemer bij

 • Elke werkgever hierboven vernoemd
 • Ministeries