Kinderen opgevoed buiten het Rijk

De statistiek van de buiten het Rijk opgevoede kinderen geeft jaarlijks een beschrijving van de kinderbijslag die betaald wordt voor kinderen opgevoed in het buitenland. De studie maakt een onderscheid op basis van het recht, dat ontleend kan zijn aan een Europese Verordening, een bilaterale overeenkomst of een ministerile of algemene afwijking. De studie belicht zowel het aantal rechtgevende kinderen, het aantal rechthebbenden als de uitgekeerde bedragen.

Vanaf 2015 werd deze studie geïntegreerd in het Statistisch overzicht. De tabellen bevinden zich in het deel Gedetailleerde gegevens, de analyse bevindt zich in het tweede deel Analyse.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2014

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2014.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2013

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2013.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2012

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2012.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2011

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2011.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2010

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2009.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2009

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2008.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2008

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2007.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2007

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2006.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2006

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2005.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2005

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2004.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2004

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2003.

Omslag Statistieken

Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Dienstjaar 2002

Deze studie geeft de resultaten weer van het dienstjaar 2002.