Overheidsdiensten

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Vastbenoemd en contractueel persoon

 • Administratie van het Gemeenschapsonderwijs (GO!)
 • Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements (AWEX)
 • Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W)
 • AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs)
 • Arbeidsongeschikte tijdelijke leerkrachten na contract
 • Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
 • Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau (BIRB)
 • Botanische tuin van België
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
 • Brussels Parlement
 • Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)
 • Centre d'études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines
 • Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)
 • CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel)
 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Controledienst voor Ziekenfondsen
 • Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)
 • Economische en Sociale raad voor het Brussels hoofdstedelijk gewest
 • ETNIC (Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication)
 • Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL)
 • Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
 • Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
 • Federaal agentschap voor nucleaire controle
 • Federaal Migratiecentrum et de strijd tegen Racisme
 • Federaal Planbureau
 • FOD Binnenlandse Zaken
 • FOD Budget en Beheerscontrole
 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • FOD Financiën
 • FOD Informatie- en Communicatietechnologie
 • FOD Justitie
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • FOD Personeel en Organisatie
 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
 • Grondwettelijk Hof
 • Hoge raad voor de justitie
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC)
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB)
 • Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
 • Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT)
 • IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique)
 • Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 • Koninkllijke Bibliotheek van België
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
 • Koninklijke Munt van België
 • Koninklijk Musea voor kunst en geschiedenis
 • Koninklijke Musea voor Midden-Afrika
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, te Brussel
 • Koninklijke Sterrenwacht van België
 • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)
 • Ministère de la Fédération Wallonie – Bruxelles
 • Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
 • Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden
 • Nationaal Geografisch instituut
 • Nationaal Orkest van Belgïe
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Parlement van de Franse Gemeenschap
 • Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
 • POD Maatschappelijkke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie
 • POD Wetenschapsbeleid
 • Raad van State
 • Regie der Gebouwen
 • Rekenhof
 • Scholengroep 1 tot en met Scholengroep 28 Vlaamse Gemeenschap
 • SELOR - Selectiebureau voor de federale overheid
 • Senaat
 • SEPAC – Région Wallonne
 • SEPAC Communauté Française
 • Service National de Congrès
 • Service Public de Wallonie
 • Société Wallonne de Crédit Social (SWCS)
 • Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARiV)
 • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
 • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
 • SYNTRA
 • Telematica Onderzoek Netwerk (BELNET)
 • Toerisme Vlaanderen
 • Universiteit van Luik
 • Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST )
 • Vlaamse Onderwijsraad (VLOR )
 • Vlaamse Overheid
 • Vlaamse Parlement
 • Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
 • Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG )
 • Vlaamse Woonraad
 • W.B.I. (Wallonie-Bruxelles International)

Vastbenoemd personeel

 • ACTIRIS
 • ADEPS - Fonds des Sports
 • Agence Wallonne des Télécommunications
 • Autonome haven van Brussel
 • Autonome haven van Luik
 • Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
 • Belgocontrole
 • Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling de Sport en Openluchtrecreatie (BLOSO)
 • BIAC (Brussels International Airport Company)
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
 • Brussels instituut voor Milieubeheer (BIM)
 • Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA)
 • Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
 • Collège des Médiateurs Fédéraux
 • Comité I
 • Comité P
 • CRP les Marroniers
 • DOSZ
 • Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
 • Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
 • FOREM
 • Francophones de Belgacom
 • Francophones de B-Post
 • Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO
 • HVW
 • IFAPME
 • Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
 • Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle
 • Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE)
 • IRSIB (Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles)
 • Kind en Gezin
 • Koninklijke schenking
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
 • Nationale Arbeidsraad
 • ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance)
 • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
 • RIZIV
 • RSVZ
 • RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
 • RSZPPO
 • RTBF
 • Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
 • Société Wallonne du Logement
 • VDAB
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH )
 • Vlaams Landmaatschappij (VLM)
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)