Grensarbeiders

Voor kinderen van grensarbeiders die geen kinderbijslag kunnen krijgen in een Belgische of buitenlandse regeling, kan de RKW kinderbijslag, kraamgeld en een adoptiepremie betalen.

Voor wie?

  • voor wie in België woont,
  • en werkt in een ander land van de EER maar gewoonlijk elke dag of minstens een keer per week naar huis komt,
  • of een sociale uitkering ontvangt die gebaseerd is op vroegere grensarbeid

Voor de kinderen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor kinderen van werknemers in België.