myFAMIFED geeft je toegang tot je kinderbijslagdossier

Heb je het nieuwe icoon al opgemerkt rechtsboven op de website van FAMIFED? Het is het nieuwe myFamifed, een interactieve tool die het Agentschap ontwikkelde om jou rechtstreeks toegang te verlenen tot je kinderbijslagdossier.

Als moderne instelling staat FAMIFED in direct contact met zijn gezinnen door bijvoorbeeld deel te nemen aan babybeurzen of via zijn website en sociale media. Vandaag gaat FAMIFED nog een stapje verder met de lancering van een splinternieuwe tool, myFamifed! Via die tool kan je als bijslagtrekkende of rechthebbende de gegevens van je kinderbijslagdossier raadplegen. Een veilige toegang tot jouw persoonlijk dossier is gegarandeerd door een login met je E-ID.

Dankzij myFamifed kan je betaalattesten van je kinderbijslag raadplegen. Je kan ook vanop afstand bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen zoals je telefoonnummer of je mailadres. Op die manier wil FAMIFED In de mate van het mogelijke steeds meer papier besparen. Tot slot kan je, na het inladen van een medisch attest met de vermoedelijke bevaldatum, een aanvraag voor kraamgeld indienen.

Adreswijzigingen gebeuren via het rijksregister of je kan er je dossierbeheerder van op de hoogte brengen. Die gegevens worden vervolgens automatisch gewijzigd in myFamifed.

Wat moet ik doen ? Heel eenvoudig: je klikt op het icoon met het documentenmapje rechtsboven op de website. Met je identiteitskaart heb je een beveiligde toegang tot je dossier. In de informatiefiche vind je alle gebruiksregels voor myFamifed.