Definitief groen licht voor de kinderbijslaghervorming in Brussel

Vrijdag 5 april gaf het Brussel parlement zijn akkoord voor de hervorming van de kinderbijslag. Brussel start met de toepassing van het nieuwe kinderbijslagsysteem in januari 2020.

Vanaf 8 januari 2020 stappen alle kinderen met een domicilie in Brussel over naar het nieuwe kinderbijslagsysteem. Dankzij de hervorming zullen verschillende gezinnen meer kinderbijslag ontvangen. Is dit niet het geval voor jou, dan ontvang je tenminste hetzelfde bedrag als vandaag. Je krijgt nooit minder.

Meer info