News

myFamiris niet toegankelijk van 12 tot 15 december - technische update

myFAMIRIS zal niet beschikbaar zijn omwille van een technische update die de functionaliteit zal verbeteren.

 

Uitzonderlijke sluiting

Vrijdag 13 december

FAMIFED wordt Famiris!

Famiris is een feit! Vanaf januari 2020 is Famiris jouw Brusselse kinderbijslagfonds. Wij zorgen dat de overgang vlekkeloos verloopt.

Ontdek nu onze nieuwe website www.famiris.brussels!

Jobstudenten voor de herfstvakantie (van 28 oktober tot en met 31 oktober 2019)

FAMIFED biedt studentenjobs aan voor de periode van 28 oktober tot en met 31 oktober 2019 (4 dagen).

Word jij de nieuwe laureaat of finalist van de “Student Award BTSZ 2019”?

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert in 2019 de “Student Award BTSZ” om de meest verdienstelijke masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming in de schijnwerpers te zetten.

Vlaamse toeslag op de kinderbijslag voor Brusselse kinderen

Groeipakket

FAMIFED zoekt jobstudenten voor zomer 2019

Jobs !

Persbericht - Geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.

Persbericht - De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. Sinds 1 juli 2014 is er een overgangsperiode voorzien om die overdracht te vergemakkelijken. Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie loopt die periode binnenkort af. Vanaf 1 januari 2020 wordt er in Brussel een nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling toegepast volgens het systeem dat is vastgelegd in de zopas gepubliceerde ordonnantie.

Definitief groen licht voor de kinderbijslaghervorming in Brussel

Brussel start met de toepassing van het nieuwe kinderbijslagsysteem in januari 2020.

Pagina's