Invalide zonder werk

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Een gehandicapte zonder beroep die uitkeringen voor gehandicapten ontvangt, heeft recht op kinderbijslag voor de kinderen in zijn gezin

  • Als de vader gehandicapt is, vraagt hij de kinderbijslag aan.
  • Als de moeder gehandicapt is, kan zij de aanvraag doen. Maar als de vader in het gezin is en werknemer (of werkloos, ziek of gepensioneerd) is, heeft zijn recht op kinderbijslag voorrang.

De moeder krijgt de kinderbijslag als ze in het gezin is, anders de persoon die de kinderen opvoedt.