Grensarbeiders

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Voor kinderen van grensarbeiders die geen kinderbijslag kunnen krijgen in een Belgische of buitenlandse regeling, kan de RKW kinderbijslag, kraamgeld en een adoptiepremie betalen.

Voor wie?

  • voor wie in België woont,
  • en werkt in een ander land van de EER maar gewoonlijk elke dag of minstens een keer per week naar huis komt,
  • of een sociale uitkering ontvangt die gebaseerd is op vroegere grensarbeid

Voor de kinderen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor kinderen van werknemers in België.