Van werk veranderd

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat moet ik doen als ik van werk verander?

Je kinderbijslagfonds wordt automatisch op de hoogte gesteld als je van werk verandert. Je moet niets doen voor je kinderbijslag. De kinderbijslagfondsen zorgen ervoor dat de betalingen van je kinderbijslag blijven doorlopen.
Het kan zijn dat je nieuwe werkgever aangesloten is bij een ander kinderbijslagfonds dan je huidige, in dat geval zal je dossier automatisch overgemaakt worden aan het nieuwe fonds.

Wat als ik zelfstandige wordt?

Vanaf 1 juli 2014 bestaat er geen onderscheid meer tussen de werknemersregeling en de zelfstandigenregeling. Als je zelfstandige wordt, zal je kinderbijslagfonds automatisch op de hoogte gebracht worden en het nodige doen om te onderzoeken welk kinderbijslagfonds instaat voor de betalingen.

Uitzondering gewaarborgde gezinsbijslag

Als je gewaarborgde gezinsbijslag ontvangt, dan moet je onmiddellijk je dossierbeheerder verwittigen als een van de volgende personen begint te werken als werknemer of zelfstandige:

  • buiten je gezin: (half)broers of (half)zussen van je kinderen, vader, moeder van je kinderen (of stiefmoeder/stiefvader)
  • binnen je gezin: iedereen

Immers, beginnen werken maakt dat je in aanmerking komt om een recht op kinderbijslag te openen als werknemer of zelfstandige. Het systeem van de (gewone) kinderbijslag staat boven het systeem van de gewaarborgde kinderbijslag.