Secundair onderwijs

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wanneer is er recht op kinderbijslag in het secundair onderwijs?

Om als student in het secundair onderwijs recht te hebben op kinderbijslag, moet je kind aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs voor sociale promotie, onderwijs met een beperkt leerplan of een ondernemersopleiding;
 • Je kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende of alternerende opleiding aan een centrum voor alternerend onderwijs en het inkomen of de sociale uitkering bedraagt niet meer dan € 551,89 bruto per maand;
 • Je kind volgt buitengewoon onderwijs (geen verdere voorwaarden).

Als student in het secundair onderwijs mag je kind werken onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer is er recht op kinderbijslag tijdens de schoolvakanties van het secundair onderwijs?

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 wordt. Na 31 augustus kan het nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden. 

Er is recht op kinderbijslag:

 • tijdens de kerst- en de paasvakantie

Voorbeeld

Lies volgt de lessen regelmatig gedurende de maand november. Dit betekent dat ze ook recht heeft op kinderbijslag in de kerstvakantie in de maand december.

 • tijdens de zomervakantie tot ten laatste 31 augustus als je kind nadien de lessen niet meer hervat.

Let op!

Als je kind een alternerende overeenkomst met een centrum voor alternerend onderwijs heeft gesloten, heeft het geen kerst- of paasvakantie meer. Het behoudt wel zijn recht op kinderbijslag tijdens de verlofperiodes van de onderneming (minstens 20 dagen) en ook tijdens de naar keuze te nemen vier opeenvolgende weken verlof in juli en augustus, voor zover alle opleidingsperiodes door het centrum voor alternerend onderwijs erkend zijn; van 1 september tot 31 augustus.

Wanneer is er recht op kinderbijslag bij secundaire studies in het buitenland?

Als je kind nog geen 25 jaar is en het volgt secundair onderwijs in het buitenland kan het nog recht hebben op kinderbijslag. Het buitenlands onderwijs wordt aanvaard door de Belgische kinderbijslaginstellingen als het programma dat gevolgd wordt erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma erkend door die overheid.
De procedure voor het bekomen van kinderbijslag is verschillend naargelang je kind studeert in de E.E.R. of daarbuiten of naargelang de vorige studies.

E.E.R.:

Er is geen bijkomend onderzoek nodig. Als je kind over een studiebeurs beschikt, verstuur je enkel het formulier P7int . Bij een Europees uitwisselingsproject verstuur je een formulier P7 b. Als geen van beide het geval is, dan verstuur je formulier E402.

Buiten de E.E.R.:

Er is geen bijkomend onderzoek nodig als je kind over een studiebeurs beschikt of lessen volgt in het kader van een Europees project. Je verstuurt bij een studiebeurs een formulier P7int en bij een Europees project het formulier P7b.

Buiten de E.E.R. en geen beurs of project:

Je verstuurt een formulier P7 int.

In de volgende gevallen heb je recht op kinderbijslag voor je kind:

 • Als je kind zijn einddiploma secundair onderwijs in België heeft behaald en hoger onderwijs in een land buiten de E.E.R. volgt, wordt de kinderbijslag voor de duur van die studies verder uitbetaald.
 • Als je kind zijn einddiploma secundair onderwijs in België heeft behaald en niet-hoger onderwijs in een land buiten de E.E.R volgt, dan is er voor maximum één schooljaar recht op kinderbijslag.
 • Als je kind hoger onderwijs in België heeft gevolgd en nu hoger onderwijs in een land buiten de E.E.R. volgt, dan is er voor maximum één schooljaar recht op kinderbijslag.
 • Als je kind nog geen einddiploma hoger onderwijs in België of in het buitenland heeft behaald en het hoger onderwijs in een land buiten de E.E.R. volgt, dan is er voor de duur van de studies recht op kinderbijslag.

Wanneer is er recht op kinderbijslag voor of na studies in het buitenland?

Als je kind na de vakantie verder studeert in het buitenland of als het voor de vakantie in het buitenland studeerde, kan er recht zijn op kinderbijslag. Het kind moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen.
Er is recht op kinderbijslag tijdens de vakantieperiode in het buitenland (met een maximum van 120 dagen) als je kind:

 • tussen 1 december en het begin van de vakantie in het buitenland op een regelmatige manier lessen volgde in België of in een andere EER-lidstaat;
 • en in het buitenland opnieuw onderwijs gaat volgen op de dag dat de lessen terug starten na de vakantieperiode.

Voorbeeld

Stefan volgt tijdens het schooljaar 2012-2013 de lessen in België. Op 4 juli 2013 verhuist Stefan naar Amerika, hij brengt daar de zomervakantie door en start de lessen bij het begin van het schooljaar in Amerika. Stefan blijft recht hebben op kinderbijslag.

Er is recht op kinderbijslag tijdens de vakantieperiode in België (met een maximum van 120 dagen) als je kind:

 • tussen het einde van de vakantie in het buitenland en het einde van juni op een regelmatige manier lessen volgde in het buitenland;
 • en het zich ten laatste op 30 november gaat inschrijven in het onderwijs in België of een andere EER-lidstaat.

Voorbeeld

Eva volgt vanaf 1 september tot 31 maart les in België. Daarna neemt ze vakantie van 31 maart tot 30 april in het buitenland. Bij het begin van het schooljaar in het buitenland volgt ze daar ook lessen. Nadien komt ze terug naar België waar ze vakantie neemt van 1 juli tot 31 augustus. Vanaf 1 september volgt ze opnieuw onderwijs in België. Eva heeft recht op kinderbijslag voor de vakantie in het buitenland én voor de vakantie in België.