Ondernemersopleiding

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is een ondernemersopleiding?

Via een ondernemersopleiding bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA) kunnen jongeren zich voorbereiden op een zelfstandig beroep of op een leidinggevende functie binnen een KMO.

De opleiding is toegankelijk vanaf 18 jaar en duurt een tot drie jaar. Jongeren kunnen de opleiding volgen na een leerovereenkomst of na het secundair onderwijs.

Van 18 tot 25 jaar

Jongeren die een ondernemersopleiding volgen, kunnen recht hebben op kinderbijslag tot 25 jaar.

Voorwaarden

De jongere moet les volgen in een opleidingscentrum van SYNTRA. Daarnaast volgt hij/zij soms een praktijkopleiding (stage) in een onderneming.

De jongere moet minstens 17 uur les volgen per week, avondlessen inbegrepen. Ook de stages tellen mee. Als de jongere 17 uur stage loopt, voldoet hij/zij dus aan de voorwaarden.

Worden beschouwd als lesuren:

  • de uren praktijkopleiding (stage) die verplicht zijn om een diploma te behalen;
  • de uren verplichte oefeningen in het opleidingscentrum;
  • verplichte studie-uren in het centrum (hoogstens vier per week).

De stagiair heeft recht op kinderbijslag als de stagevergoeding niet meer dan € 551,89 EUR per maand bedraagt (geïndexeerd brutobedrag).

Aandacht!

Naast de praktijkopleiding (stage), mag de jongere hoogstens 240 uur per kwartaal werken, wil hij/zij de kinderbijslag niet verliezen.