Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening

Wat is de toeslag voor kinderen met een handicap?

Deze toeslag is een bijkomende toeslag voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening.

Je hebt recht op deze toeslag ook als je zoon/dochter niet is ingeschreven bij VDAB of onderwijs volgt.

Wie heeft recht op deze toeslag?

Als ouder van een kind met een handicap of aandoening tussen 0 en 21 jaar kan je een toeslag op de kinderbijslag aanvragen.

De arts van de FOD Sociale zekerheid zal de handicap of aandoening van jouw kind evalueren aan de hand van drie pijlers:

 • de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening;
 • de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…);
 • de gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassingen leefomgeving,…).

De arts kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht op een toeslag als het minstens vier punten behaalt in pijler 1 of minstens zes punten in de drie pijlers samen.

Wanneer ontvang je de toeslag?

Je kind heeft recht op de toeslag zolang de beslissing van de arts van de FOD Sociale Zekerheid geldt.

Als je kind begint te werken, breng dan zo snel mogelijk het kinderbijslagfonds op de hoogte. De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid zal beslissen of de handicap of aandoening opnieuw geëvalueerd moet worden.
Het kind blijft het recht op de toeslag behouden in volgende gevallen:

 • hij werkt in een beschutte werkplaats;
 • hij werkt met een erkend leercontract en zijn inkomen ligt niet hoger dan € 551,89 bruto per maand;
 • hij werkt als jobstudent maximum 50 dagen per jaar;
 • hij studeert en werkt met een gewoon arbeidscontract of als zelfstandige, maar hoogstens 240 uren per kwartaal;
 • hij werkt met een IBO-contract (Individuele Beroepsopleiding);
 • hij ontvangt een sociale uitkering na een van die activiteiten of het krijgt een wachtuitkering (een werkloosheidsuitkering voor iemand die nog niet gewerkt heeft).

Als je kind 21 geworden is, heeft het geen recht meer op de toeslag. Het kan wel nog de gewone kinderbijslag ontvangen als het verder studeert, een leercontract heeft of zich inschrijft als werkzoekende schoolverlater.

Hoe vraag je de toeslag aan?

Neem contact op met je kinderbijslagfonds. Het fonds stuurt jouw aanvraag door naar de FOD Sociale Zekerheid die je op zijn beurt een brief stuurt met richtlijnen om online, via MyHandicap, een formulier in te vullen. Je kan dat formulier ook laten invullen door je ziekenfonds of door een sociaal assistent van de FOD bij de gemeente.

Op basis van de gegevens in dat formulier zal de FOD

 • de handicap van je kind evalueren,
 • je kind uitnodigen voor een medisch onderzoek waarbij een arts de handicap aan de hand van vastgelegde criteria bepaalt.

De arts deelt zijn beslissing mee aan het gezin en het kinderbijslagfonds.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Bij de huidige berekening van de toeslag voor kinderen met een aandoening is het bedrag afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening.

Aantal punten Bedrag
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 84,01
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 111,89
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,00
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 261,10
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,00
12 - 14 punten over de drie pijlers € 431,00
15 - 17 punten over de drie pijlers € 490,07
18 - 20 punten over de drie pijlers € 525,08
+ 20 punten over de drie pijlers € 560,08

Zie ook