Jaarlijkse bijslag (Schoolpremie)

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is de jaarlijkse bijslag?

De jaarlijkse bijslag wordt eenmaal per jaar vóór het nieuwe schooljaar betaald. Het is een forfaitair bedrag dat verschilt naargelang van de leeftijdscategorie van het kind. De bedoeling is om de gezinnen te steunen bij de start van het nieuwe schooljaar.

Wie vraagt de jaarlijkse bijslag aan?

Je hoeft geen aanvraag te doen. De jaarlijkse bijslag wordt automatisch aan de kinderbijslag van de maand juli toegevoegd. Als je recht hebt op kinderbijslag in de maand juli, dan heb je automatisch recht op de jaarlijkse bijslag.

Voorbeeld:
1. Manon is 17 jaar. De jaarlijkse bijslag wordt begin augustus samen met de kinderbijslag van de maand juli, betaald aan Marie, haar moeder.
Begin september beslist Manon om niet meer verder te studeren (of een opleiding te volgen). Marie behoudt de jaarlijkse bijslag als het recht op kinderbijslag voor augustus blijft bestaan.

2. Stefanie, moeder van Chloé (8 jaar), krijgt gewaarborgde gezinsbijslag (residuair recht). Op 30 juni gaat Chloé bij haar vader in het buitenland wonen. Stefanie heeft geen recht meer op gewaarborgde gezinsbijslag vanaf juli omdat haar kind niet meer bij haar gedomicilieerd is. Ze heeft dus ook geen recht op de jaarlijkse bijslag.

Op 31 oktober gaat Chloé weer bij haar moeder wonen in België en wordt ze weer ingeschreven in haar school. Stefanie heeft dat jaar geen recht op de jaarlijkse bijslag, omdat ze in juli geen recht had op gewaarborgde gezinsbijslag.

Aandacht !

Voor kinderen van 18 tot 25 jaar die lessen of een opleiding volgen, is er geen recht op kinderbijslag tijdens de zomervakantie als er geen recht is op kinderbijslag in de maand vóór de vakantie (= juni). Om de jaarlijkse bijslag te krijgen, moet er voor die kinderen recht zijn op kinderbijslag voor de maand juni.

Wie krijgt de jaarlijkse bijslag?

De jaarlijkse bijslag wordt betaald aan de persoon, of de personen bij plaatsing in een instelling, die de kinderbijslag van de maand juli krijgen.

 • Meestal krijgt de moeder de kinderbijslag.

Wanneer de moeder haar kind niet zelf  opvoedt, krijgt de persoon die haar vervangt de de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

Als de moeder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen) aan de vader betaald worden.

 • De oudste van de twee ouders als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben of in geval van meemoederschap

Wanneer deze ouder haar/zijn kind niet zelf opvoedt, krijgt de persoon die haar/hem vervangt de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

Als deze ouder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen) aan de andere ouder betaald worden.

 • Tegen bepaalde voorwaarden kan het kind zelf zijn gezinsbijslag krijgen (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen). Dit is het geval wanneer:
  • Het kind is gehuwd
  • Het kind is zelf bijslagtrekkende voor één of meer van zijn kinderen
  • Het kind is ontvoogd
  • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt en woont niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding

Wanneer krijg ik de jaarlijkse bijslag?

De jaarlijkse bijslag wordt betaald in augustus samen met de kinderbijslag voor de maand juli. (Betaalkalender)
De bijslag wordt apart van de kinderbijslag betaald.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijslag?

Er zijn momenteel 4 verschillende bedragen afhankelijk van de leeftijdscategorie.

  Kinderen zonder toeslag Kinderen met toeslag
Kinderen van 0-5 € 21,23 € 29,29
Kinderen van 6-11 € 45,63 € 62,17
Kinderen van 12 - 17 € 63,67 € 87,04
Kinderen van 18 - 24 € 84,89 € 117,17

Voorbeeld:

 • Margo wordt geboren op 15 oktober van het jaar. Haar moeder krijgt in het jaar van de geboorte geen jaarlijkse bijslag omdat Margo geboren werd na 1 juli. Als Margo vóór 1 juli geboren was, zou de jaarlijkse bijslag wel toegekend zijn.
 • Nathan studeert nog en voldoet aan de voorwaarden om kinderbijslag te krijgen. Op 31 mei wordt hij 25 jaar. Zijn moeder heeft geen recht op de jaarlijkse bijslag omdat Nathan 25 werd vóór 1 juli. Als hij na 1 juli 25 was geworden, zou de bijslag toegekend zijn.