Scheiding en co-ouderschap

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is co-ouderschap?

Als beide ouders samen het wettelijke gezag over de kinderen hebben, dan spreekt men van co-ouderschap.

Wie ontvangt de kinderbijslag bij co-ouderschap?

  • Bij co-ouderschap wordt er aan dezelfde persoon betaald als voor de scheiding. Ook als ouders die niet getrouwd waren uit elkaar gaan, gaat het kinderbijslagfonds ervan uit dat er co-ouderschap is.
  • Als de kinderen bij de vader gedomicilieerd zijn, dan kan hij schriftelijk vragen om de kinderbijslag aan hem te betalen. Als hij dat niet doet moet er verder aan de moeder betaald worden.
  • Je kunt de kinderbijslag ook op een gezamenlijke kinderrekening laten storten. Dit gebeurt op vraag van beide ouders.
  • Als het kind 18 jaar wordt, dan wordt er betaald aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is.
  • Als de vader werkt en de moeder een uitkering geniet, dan kan de vader een afstand doen van zijn recht op kinderbijslag. Zo kan de moeder een toeslag krijgen, als haar inkomen lager dan € 2.501,28 bruto is.
  • Als alleenstaande ouder, met een inkomen dat lager is dan € 2.501,28 bruto, heb je recht op de éénoudertoeslag (zie eenoudergezin).

Adoptieouders van hetzelfde geslacht of meemoederschap?

  • Als de kinderen bij de andere ouder gedomicilieerd zijn, dan kan die schriftelijk toestemming vragen om de kinderbijslag aan hem/haar te betalen. Als die dat niet doet, moet er verder aan de (oorspronkelijke) ouder betaald worden. 
  • Als de rechthebbende ouder werkt en de andere ouder een uitkering geniet, dan kan de rechthebbende ouder afstand doen van zijn/haar recht op kinderbijslag. Zo kan de bijslagtrekkende ouder een toeslag krijgen, als zijn/haar inkomen lager is € 2.501,28 bruto is.

Heeft de rechter het ouderlijke gezag exclusief aan jou toegewezen?

  • De kinderbijslag wordt dan aan jou betaald, op basis van je werk of uitkering. Heb je geen werk of uitkering, dan kan een nieuwe partner een aanvraag doen. Kan dit niet, dan betaalt het kinderbijslagfonds van de andere ouder.
  • Je moet het kinderbijslagfonds zo vlug mogelijk een kopie van de notariële akte en het vonnis bezorgen waarin beslist wordt over het ouderlijke gezag. Het fonds heeft dit nodig om verder kinderbijslag te kunnen betalen.