Eenoudergezin

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is een éénoudergezin?

Je vormt een eenoudergezin als je alleen woont met één of meerdere kinderen. Die kinderen kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn.

Je vormt ook een eenoudergezin als je samenwoont met je kind(eren) en met een familielid zoals je vader, je zus of je tante. Zolang het een verwantschap is tot maximaal een derde graad, blijf je recht hebben op de éénoudertoeslag.

Wat is de toeslag voor eenoudergezinnen?

Als eenoudergezin heb je naast de basiskinderbijslag recht op een bijkomende toeslag, de toeslag voor eenoudergezinnen. Je totale inkomsten mogen echter niet hoger liggen dan € 2.501,28 bruto per maand.

Hoeveel bedraagt de eenoudertoeslag ?

Kind Bedrag
Eerste kind € 48,77
Tweede kind € 30,23
Derde kind

€ 24,38

Als je al een toeslag krijgt als langdurig werkloze, langdurig zieke, invalide of gepensioneerd, dan krijg je als alleenstaande ouder nog € 17,97 extra vanaf het derde kind.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind wordt bij gezinnen die recht hebben op een eenoudertoeslag niet gehalveerd of geblokkeerd.

Meer info

Zie Toeslag voor eenoudergezinnen