Adoptiepremie

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is de adoptiepremie?

Een adoptiepremie is een premie die je krijgt als je een kind adopteert.

Je hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van je gezin en als je voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen.

Voorbeeld:
Karel woont samen met zijn vriendin en haar zoon. Hij wil de zoon van zijn vriendin adopteren. Hij kan geen adoptiepremie krijgen omdat de moeder al kraamgeld gekregen heeft bij de geboorte van haar zoon.

Wie vraagt de adoptiepremie aan?

De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

 • de adoptievader
 • de adoptiemoeder

Als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben, dan vraagt de oudste de premie aan

Wie krijgt de adoptiepremie?

De adoptieouder krijgt de adoptiepremie.

Als je als partners samen een kind adopteert dan kies je zelf  wie de premie krijgt.
Als je niet kiest dan wordt de premie betaald:

 • Aan de adoptiemoeder, als de partners van verschillend geslacht zijn
 • Aan de oudste, als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben.

Wanneer vraag je de adoptiepremie aan?

Je kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Hoe vraag je de adoptiepremie aan?

Voor een adoptie in België moet een verzoekschrift tot adoptie ingediend zijn.

Voor de adoptie van een minderjarig kind in het buitenland

 • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
 • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben

Voor de adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Als je werkt (ook werkloos, gepensioneerd of ziek) vraag je een formulier “aanvraag om adoptiepremie” aan je werkgever of bij zijn kinderbijslagfonds. Je kunt het formulier ook zelf afprinten vanuit de website van dit kinderbijslagfonds.
Vul het formulier in, onderteken het, en stuur het naar het kinderbijslagfonds van je werkgever. Stuur een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie mee.

Waar vraag je de adoptiepremie aan?

 • Als je werkt (ook werkloos, gepensioneerd of ziek) dan doe je de aanvraag bij het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever.
 • Als je zelfstandige bent, dan doe je de aanvraag bij FAMIFED of je kinderbijslagfonds.

Je doet de aanvraag bij FAMIFED als:

 • onderwijzend personeel en personeel van de CLB’s
 • (voormalige) werknemers van Overheidsdiensten
 • kunstenaars
 • grensarbeiders
 • huispersoneel
 • ouder met een handicap zonder beroep
 • studerende ouders
 • werklozen, zieken of gepensioneerden zonder voorgaande werkgever

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

Voor alle adoptiekinderen wordt € 1.297,92 betaald.

Hebt je geen recht op een adoptiepremie omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kunt u een afwijking vragen.