Nieuw adres

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Nieuw adres

Een adresverandering kan je recht op kinderbijslag en ook het bedrag dat je ontvangt beïnvloeden.
In sommige gevallen erkent de wet alleen je officiële verblijfplaats: de verblijfplaats die je in je gemeente hebt aangegeven en die in het Rijksregister is ingeschreven.
In andere gevallen is uw verblijfplaats (verschillend van de wettelijke verblijfplaats) alleen voldoende.
Wij moeten in elk geval weten waar u werkelijk woont.

Wat moet ik doen wanneer ik mijn adres verander?

Als je wettelijke verblijfplaats verandert...

dan worden wij rechtstreeks via het Rijksregister van je adreswijziging op de hoogte gebracht. Je kinderbijslagdossier zal aan uw nieuwe toestand worden aangepast. Je hoeft niets te doen.

In afwachting dat je nieuwe wettelijke verblijfplaats in het Rijksregister verschijnt (wat enkele weken kan duren) kan je ons de volgende stukken bezorgen:

  • de aangifte van verblijfsverandering ("Model 2": document dat de gemeente u bij de adresverandering bezorgt),
  • of een politionele vaststelling
  • of een gerechtelijke beslissing (vonnis of arrest) die u, bijvoorbeeld, een aparte verblijfplaats toekent.

Als je je wettelijke verblijfplaats inruilt voor een andere verblijfplaats (verschillend van uw wettelijke verblijfplaats)...

dan licht je ons kantoor zo snel mogelijk in. Neem contact op met je dossierbeheerder. Je kinderbijslagdossier zal aan je nieuwe toestand worden aangepast

Je ruilt een verblijfplaats (verschillend van je wettelijke verblijfplaats) in voor een andere verblijfplaats (verschillend van je wettelijke verblijfplaats)...

In dat geval moet je ons kantoor onmiddellijk inlichten. Neem contact op met je dossierbeheerder. Je kinderbijslagdossier zal aan je nieuwe toestand worden aangepast.

Je ruilt een verblijfplaats (verschillend van je wettelijke verblijfplaats) in voor je wettelijke verblijfplaats

In dat geval worden wij rechtstreeks via het Rijksregister van uw adreswijziging op de hoogte gebracht. Uw kinderbijslagdossier zal aan uw nieuwe toestand worden aangepast. U hoeft niets te doen.

In afwachting dat je nieuwe wettelijke verblijfplaats in het Rijksregister verschijnt (wat enkele weken kan duren) kan je ons de volgende stukken bezorgen:

  • de aangifte van verblijfsverandering ("Model 2": document dat de gemeente u bij de adresverandering bezorgt),
  • of een politionele vaststelling
  • of een gerechtelijke beslissing (vonnis of arrest) die u, bijvoorbeeld, een aparte verblijfplaats toekent.

U werd geschrapt in het Rijksregister.

U hebt niet langer een wettelijke verblijfplaats in België (u bent "zonder vaste verblijfplaats" geworden)

In dat geval worden wij rechtstreeks via het Rijksregister van de verandering van uw toestand op de hoogte gebracht. We raden u toch aan om ons kantoor te contacteren en ons eventueel een referentieadres ("brievenbus") en de verblijfplaats van de kinderen waarvoor wij kinderbijslag betalen mee te delen. Uw kinderbijslagdossier zal aan uw nieuwe toestand worden aangepast.

Andere situaties

Referentieadres

Indien u geen wettelijke verblijfplaats (meer) heeft, kunt u zich in het Rijksregister laten inschrijven door een referentieadres ("brievenbus") bij een particulier of een OCMW op te geven. Zo zult u onze post, al uw bestuursdocumenten en eventueel de sociale uitkeringen (waaronder de kinderbijslag) waarop u recht heeft kunnen ontvangen. Het Rijksregister zal dat referentieadres vermelden. We raden u toch aan om ons kantoor te contacteren en ons te verduidelijken of het een referentieadres betreft en ons mee te delen waar de kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt verblijven. Uw kinderbijslagdossier zal aan uw nieuwe toestand worden aangepast.

Schrapping voor het buitenland

  • Schrapping voor het buitenland met een adres dat aan de gemeente werd meegedeeld op het ogenblik van het vertrek uit België.

In dat geval worden wij rechtstreeks via het Rijksregister van uw adreswijziging op de hoogte gebracht. Opgelet: Dat kan enkele weken in beslag nemen. Wij raden u dus aan dat u vóór uw vertrek uw dossierbeheerder contacteert. Uw kinderbijslagdossier zal aan uw nieuwe toestand worden aangepast.

  • Schrapping voor het buitenland waarbij geen adres aan de gemeente werd meegedeeld op het ogenblik van het vertrek uit België.

In dat geval zal het Rijksregister ons van de schrapping voor het buitenland inlichten. Opgelet: Dat kan enkele weken in beslag nemen. Wij raden u dus aan dat u vóór uw vertrek uw dossierbeheerder contacteert. Uw kinderbijslagdossier zal aan uw nieuwe toestand worden aangepast.

  • Woonwagenbewoners

U maakt deel uit van de gemeenschap van "woonwagenbewoners". Wij raden u aan om een referentieadres ("brievenbus") bij een particulier of een OCMW te nemen. Zo zult u onze post, al uw bestuursdocumenten en eventueel de sociale uitkeringen (waaronder de kinderbijslag) kunnen ontvangen. Het Rijksregister zal dat referentieadres vermelden. Wij raden u toch aan om ons kantoor te contacteren en ons te verduidelijken of het een referentieadres betreft en ons mee te delen waar de kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt daadwerkelijk verblijven (eventueel het adres van de kampeerplaats).