Controle aan huis

De kinderbijslag waarop je gezin recht heeft, is afhankelijk van onder meer je familiale situatie en je gezinsinkomen. FAMIFED kan op vraag van het kinderbijslagfonds een controleur naar de gezinnen sturen om na te gaan of het gezin in kwestie het correcte bedrag aan kinderbijslag ontvangt.

Als na die controle alles in orde is, heeft deze controle uiteraard geen verdere gevolgen. Echter, als je niet het bedrag krijgt waar je recht op hebt, wordt dit rechtgezet (positief of negatief).

De sociaal controleur kan zijn bezoek aankondigen of onverwacht langskomen. Hij moet zich steeds legitimeren.

Als de controleur bij jou langskomt, dan hou je de volgende documenten alvast bij de hand:

  • de identiteitskaart van degene aan wie de brief gericht is, die van de minderjarige kinderen en die van alle op dat moment aanwezige gezinsleden,
  • de bewijsstukken van het gezinsinkomen (loonfiches, rekeningafschrift van werkloosheids- of ziekte-uitkeringen, pensioen enz.),
  • het huurcontract (voor huurders), het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (voor eigenaars),
  • de facturen voor water, gas, elektriciteit en teledistributie
  • of een ander document dat is opgevraagd via de uitnodiging.