Kinderen die AL voor een volledige maand kinderbijslag ontvangen in een andere regeling

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Zie de bedragen onder de Algemene Kinderbijslagwet