Toeslagen

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018

Leeftijdsbijslag

Eerste kind van de gewone schaal

Dat geen supplement voor eenoudergezinnen of sociale toeslag ontvangt en dat niet door een aandoening getroffen is.

Leeftijdsgroepen Bedrag per maand
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 16,69
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 25,41
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 29,29

Andere kinderen

Dus inclusief alle kinderen die een supplement voor éénoudergezinnen of een sociale toeslag ontvangen en alle kinderen met een aandoening.

Leeftijdsgroepen Bedrag per maand
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 33,28
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 50,86
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 64,66

Kinderen met een handicap of aandoening die vóór 1 juli 1966 geboren zijn

Leeftijdsgroepen Bedrag per maand
Kinderen van 1ste rang die geen supplement voor eenoudergezin ontvangen € 56,12
Andere kinderen € 64,66

Jaarlijkse bijslag

Alleen kinderen met recht op kinderbijslag in juli ontvangen dit bedrag. Een kind dat bijvoorbeeld  pas zes jaar wordt in september en op 1 juli recht heeft op kinderbijslag, heeft wel al recht op de vermelde jaarlijkse bijslag voor 6-11 jarigen. De kinderen die recht geven op een sociale toeslag, de eenoudertoeslag, verhoogde wezenbijslag of de toeslag voor kinderen met een aandoening krijgen het verhoogde bedrag.

Hieronder gaar het om de bedragen aan de vorige index (101,02, basis 2013 = 100) geldig in juli 2017 en nog van toepassing in juli 2018. In 2019 zal de jaarlijkse bijslag vervangen worden door de nieuwe schoolbonus voorzien in het Groeipakket.

Jaarlijke bijslag voor kinderen zonder toeslag

Leeftijdsgroepen Bedrag
Kind van 0 tot en met 5 jaar € 21,23
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 45,63
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 63,67
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 84,89

Jaarlijke bijslag voor kinderen met toeslag

Leeftijdsgroepen Bedrag
Kind van 0 tot en met 5 jaar € 29,29
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 62,17
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 87,04
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 117,17

Toeslag voor kinderen met een handicap (< 21 jaar)

Oud systeem, per betrokken kind

Zelfredzaamheidsgraad Bedrag per maand
0 - 3 punten € 431,00
4 - 6 punten € 471,78
7 - 9 punten € 504,34

Nieuw systeem, per betrokken kind

Dit systeem is sinds 1 mei 2009 ook van toepassing op de kinderen geboren vóór 1 januari 1993, met een handicap en jonger dan 21 jaar.

Het oude systeem is deel van de overgangsregeling.

Ernst van de aandoening Bedrag per maand
minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 84,01
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 111,89
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,00
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 261,10
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,00
12 - 14 punten over de drie pijlers € 431,00
15 - 17 punten over de drie pijlers € 490,07
18 - 20 punten over de drie pijlers € 525,08
+ 20 punten over de drie pijlers € 560,08

Toeslag voor langdurig werklozen/gepensioneerden (art. 42bis, AKBW)

Om van de verhoogde schaal te genieten, moeten enkele voorwaarden inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit vervuld worden. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal uitbetaald. Onder bepaalde voorwaarden, kan de verhoogde schaal verder betaald worden in geval van werkhervatting door ex-invaliden, ex-werklozen of ex-rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag.

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 48,77
2de kind € 30,23
3de kind en elk der volgende ander gezin € 5,31
3de kind en elk der volgende eenoudergezin € 24,38

Toeslag voor kinderen van invalide werknemers (art. 50ter, AKBW)

Om van de verhoogde schaal te genieten, moeten enkele voorwaarden inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit vervuld worden. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal uitbetaald. Onder bepaalde voorwaarden, kan de verhoogde schaal verder betaald worden in geval van werkhervatting door ex-invaliden, ex-werklozen of ex-rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag.

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 104,93
2de kind € 30,23
3de kind en elk der volgende ander gezin € 5,31
3de kind en elk der volgende eenoudergezin € 24,38

Toeslag voor eenoudergezinnen

Het supplement wordt toegekend als de beroeps- of vervangingsinkomsten van het eenoudergezin dat de gewone bijslag geniet een grensbedrag niet overschrijdt.

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 48,77
2de kind € 30,23
3de kind en elk der volgende ander gezin € 24,38