Premies

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018

Geboortepremie

Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum.

Kind Bedrag
1ste geboorte € 1.297,92
2de geboorte en elk der volgende € 976,53
Elk kind uit een meerlingenzwangerschap € 1.297,92

Adoptiepremie

Kind Bedrag
Per geadopteerd kind € 1.297,92