Basiskinderbijslag

Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018.

Kinderbijslag

Sinds 1 oktober 2006, geldt dit ook voor alle gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn.

Kind Bedrag per maand
1ste kind € 95,80
2de kind € 177,27
3de kind en elk der volgende € 264,67

Kinderbijslag voor wezen (art. 50bis, AKBW)

Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag.

Kind Bedrag per maand
Per weeskind € 368,03

Bijzondere bijslag voor kinderen geplaatst in een gezin (art. 70ter, AKBW)

Kind Bedrag per maand
Per geplaatst kind € 64,28